НИЕ МИСЛИМ ГЛОБАЛНО!

img15

Управление    на изследователски проекти

View more
img15

Трансфер    на технологии

View more
img15

Технологично предприемачество

View more
img15

Дигитализация

View more
img15

Outsourcing

View more
img15

Обучение и консултации

View more

За нас

Център за Иновации и Технологичен Трансфер-Глобал е българска фирма, създадена с цел осъществяване трансфера на иновативни знания и технологии на международно ниво. Основната цел на ЦИТТ-Глобал да допринесе за използването на иновации в глобален мащаб, както и да популяризира най-добрите практики. Компанията е специализирана в обучение, консултиране, управление и изпълнение на иновативни проекти, свързани с трансфер на ноу-хау и технологии от академични институции и научно-изследователски центрове към малки и средни предприятия и държавна администрация в областта на информационните технологии. Технологичното предприемачество и дигитализацията на икономиката са основни теми за дейностите по проекти.

Участието в международни проекти е важно за превръщането на ЦИТТ-Глобал в консултантска компания с международен опит и стойност.

Новини

29-та Конференция EuroSPI

EuroAsiaSPI² 2022 (31.8.-2.9.2022), организиран от Медицински университет Парацелз, Залцбург, Австрия, ще има 10 международни тематични семинара, поддържани от тематични общности. […]

Приключи проектът ECQA Certified Electric Powertrain Engineer(ECEPE) 1.10.2019-31.01.2022

ECQA Certified Electric Powertrain Engineer(ECEPE) е проект финансиран от Европейския съюз, чиято цел е да се дефинират умения, компетентности и […]

Партньори