Проекти

2019-2022

Сертифициран инженер по електрозадвижване
ECQA Certified Electric Powertrain Engineer (ECEPE) е проект, финансиран от Erasmus+(KA2), с цел да се дефинират умения/компетентности и знания за инженер по електрозадвижване с по-нататъшно развитие на обучението.
Д-р инж. Мария Стефанова-Павлова участва в проекта като опитен изследовател и член на екипа на Технически университет – София (Транспортен факултет).

2011-2014

Проект MATSIQEL по Европейската рамкова програма 7 „Модели за стареене и технологични решения за подобряване и повишаване на качеството на живот“
Д-р инж. Мария Стефанова-Павлова участва в проекта като опитен изследовател и член на екипа на Института по Биофизика и Биомедицинско Инженерство при БАН и Ръководител на пакета „Обучение и разпространение на резултатите“.

2010-2011

Участие като български партньор (CITT-Global) в финансиран от ЕС проект dEUcert „Разпространение на Европейската схема за сертифициране и квалификация ECQA (Европейска асоциация за сертифициране и квалификация; www.ecqa.org)”. Проектът dEUcert има за цел да популяризира и подобри схемата за сертифициране на ECQA в цяла Европа.