Обучения

Сертифициран инженер по електрозадвижване

Карта с умения:

  • Въведение
  • Системно инженерство (Функционално проектиране на автомобила)
  • Задвижващи системи
  • Системи за съхранение на енергия
  • Управление на жизнения цикъл