За нас

Център за Иновации и Технологичен Трансфер-Глобал е българска фирма, създадена с цел осъществяване трансфера на иновативни знания и технологии на международно ниво. Основната цел на ЦИТТ-Глобал да допринесе за използването на иновации в глобален мащаб, както и да популяризира най-добрите практики. Компанията е специализирана в обучение, консултиране, управление и изпълнение на иновативни проекти, свързани с трансфер на ноу-хау и технологии от академични институции и научно-изследователски центрове към малки и средни предприятия и държавна администрация в областта на информационните технологии. Технологичното предприемачество и дигитализацията на икономиката са основни теми за дейностите по проекти.

Участието в международни проекти е важно за превръщането на ЦИТТ-Глобал в консултантска компания с международен опит и стойност.