Текущи Проекти

2010-2011 dEUcert - Разпространение на Европейската Сертификационна Система ECQA

Европейска Асоциация за сертификация и качество

ECQA:

  • е асоциация с нестопанска цел, обединяваща институции и множество специалисти от европа и цяла свят;
  • Осигурява унифицирана общопризната европейска сертификационна система за множество професии;
  • Обединява експерти от пазара и подкрепя разработването и развитието на знанията (уменията), необходими за различни професии;
  • Определя и проверява критериите за качество на обучение на обучаващите организации и на преподавателите, за да се гарантира еднакво ниво на обучение поцелия свят;
  • Съдейства на всички сертифицирани професионалисти.

Други Проекти

Други Проекти

16.02.2005 - Семинар на тема: Стандарти, норми и мрежи за качество на софтуер – Вашите ползи, организиран от ЦИТТ-Глобал съвместно с iSQI и нашите партньори от БАИТ България

На 16 февруари, 2005 ЦИТТ-Глобал, съвместно с Международния институт за качество на софтуера (iSQI) и Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ), организи...

Българо - Германска кооперационна среща - София 21-23 юни 2004

[ по програма PRO INNO II на AiF ] Организиране на българо – немско кооперационно мероприятие на 22 юни 2004 година в четири основни направления: - информационни...

Българо - Германска кооперационна борса - София 2 - 4 ноември 2004

На 3 ноември 2004 година Центърът по иновации и технологичен трансфер – Глобал (ЦИТТ – Глобал) организира в София немско – българска кооперационна борса по с...

Програма PRO INNO II на AiF

Програмата стартира през 2004 г. Целта й е насърчаване на иновационните проекти и конкурентноспособността на малките и средните предприятия. Предприятията трябва ...

Представителство на iSQI в България

От февруари 2006, д-р Стефанова-Павлова, управител на ЦИТТ-Глобал, поема представителството в България на Международния институт за качество на софтуера (iSQI). Партнь...