Текущи Проекти

16.02.2005 - Семинар на тема: Стандарти, норми и мрежи за качество на софтуер – Вашите ползи, организиран от ЦИТТ-Глобал съвместно с iSQI и нашите партньори от БАИТ България

На 16 февруари, 2005 ЦИТТ-Глобал, съвместно с Международния институт за качество на софтуера (iSQI) и Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ), организира семинар в София на тема: Стандарти, норми и мрежи за качество на софтуер – Вашите ползи. Семинарът имаше за цел да представи на българските IT фирми нормите на ЕС за качество на софтуера. Представители от iSQI говориха още и за начините, по които софтуерните компании в България и като цяло могат да увеличат своята конкуретноспособност. iSQI също така вникна и в темата за „отнемане“ на поръчки от Западна Европа и навлизане на пазара там. Към края iSQI представи ползите за българските компании при участието им в така наречените Мрежи за качество на софтуер. На финала различните iSQI Програми за сертифициране бяха също представени на слушателите. След семинара гостите имаха възможността да обменят идеи, да се срещнат със заинтересовани трети страни и да доразвият своите контакти и връзки чрез обширни лични и непринудени разговори помежду си.

Други Проекти

Други Проекти

2010-2011 dEUcert - Разпространение на Европейската Сертификационна Система ECQA

ECQA: е асоциация с нестопанска цел, обединяваща институции и множество специалисти от европа и цяла свят; Осигурява унифицирана общопри...

Българо - Германска кооперационна среща - София 21-23 юни 2004

[ по програма PRO INNO II на AiF ] Организиране на българо – немско кооперационно мероприятие на 22 юни 2004 година в четири основни направления: - информационни...

Българо - Германска кооперационна борса - София 2 - 4 ноември 2004

На 3 ноември 2004 година Центърът по иновации и технологичен трансфер – Глобал (ЦИТТ – Глобал) организира в София немско – българска кооперационна борса по с...

Програма PRO INNO II на AiF

Програмата стартира през 2004 г. Целта й е насърчаване на иновационните проекти и конкурентноспособността на малките и средните предприятия. Предприятията трябва ...

Представителство на iSQI в България

От февруари 2006, д-р Стефанова-Павлова, управител на ЦИТТ-Глобал, поема представителството в България на Международния институт за качество на софтуера (iSQI). Партнь...