Наши Партньори

Германско Дружество на Индустриалните Развойни Организации - АiF

www.aif.de

AiF е фондация, която подпомага развойната и научно-изследователска дейност на малки и средни предприятия. AiF осъществява посредничество между индустрията, науката и държавата в областта на иновациите. Организацията е признат в Германия и чужбина център за компетентност и транфер на иновативни технологии и съдейства за реализацията на проекти за над 250 млн. Евро годишно.

AiF е основана през 1954 година и има два основни офиса – в Кьолн и Берлин. Организацията има изградена уникална кооперационна мрежа, в която участват над 100 отраслови организации за приложни изследвания с повече от 50 000 члена от малкия и средния бизнес.

Организацията работи в тясно сътрудничество с Федералното министерство на икономиката и заетостта (BMWA). Освен това AiF e партньор на Федералното министерство за образованието и изследванията (BMBF) и Министерството на Северен Рейн-Вестфалия за научно-изследователска дейност (в проекти за развитие на техническото професионално образование).

AiF работи едновременно в приоритетни индустрии (технологични сектори) и в зависимост от спецификата и конкретните нужди на отделните фирми. Като реализира проекти на Федералното министерство на икономиката и заетостта, AiF съдейства, както за повишаване на технологичното ниво на индустриалните сектори, така и за подобряване на конкурентноспособността на фирмите.

ГЕРМАНО – БЪЛГАРСКАТА Индустриална – Търговска Камара

http://bulgarien.ahk.de/bg/home/

Германо – българската индустриално- търговска камара е основана на 27.01.2004 г.

Германо – българската индустриално – търговска камара е двустранна индустриална – търговска камара с идеална цел, към която принадлежат фирми и частни лица, както и DIHK – Съюза на германските индустриално – търговски камари с поделенията му по цял свят.

Целта на камарата е насочена към активното насърчаване на икономическите връзки между България и Германия, както и предлагането на широк спектър от услуги за нейните членове и клиенти на базата на добрите й позиции в иконоимическите и обществените среди.

Германо – българската индустриално – търговска камара се отличава със своята философия на непрекъснато усъвършенстване и професионална работа и представлява по този начин международните стандарти за качество.

Българската Асоциация по Информационни Технологии (БАИТ)

http://www.bait.bg

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е най-голямата и влиятелна браншова организация в сферата на информационните технологии. Създадена е през 1995 г. и към момента в нея членуват 152 компании, повечето от които са водещи в областта на хардуера, софтуера, системното интегриране, телекомуникациите и Интернет и в голяма степен определят облика на ИТ пазара у нас. Мисията на БАИТ е да определя и защитава общите интереси на своите членове, като налага информационните технологии за приоритетни в развитието на националната икономика.

Асоциацията е активен партньор на държавните и законодателни органи при формирането на държавната политика в областта на информационните и комуникационни технологии и за изграждането на е-правителство.

Асоциацията е с утвърден авторитет както в страната, така и на международната сцена. БАИТ е член на Световния алианс по инфромационни технологии и услуги – WITSA, поканена е за член на Европейската асоциация по ИТ - EICTA и работи активно по проекти на Европейския съюз:

- Програма за бизнес подкрепа (BSP)
- Инициатива Информационно общество за Югоизточна Европа
(ISIS)

БАИТ е организатор на двете най-големите ежегодни хай-тек изложения в България – БАИТ ЕКСПО, което се провежда в края на октомври и БАИТ Интернет ЕКСПО & Телекомекс, в края на април.

Новини и Събития

Март 2010

29-30.03.2010 в Кремс, Австрия стартира проект dEUcert - разпространение на Европейската Сертификационна Система ECQA, в който ЦИТТ-Глобал е българският партньор

На срещата в Кремс , Австрия, проф. Райнер от Университета в Кремс, който е координатор на проекта, представи стратегиите и организацията на ECQA. Д-р Меснарцот ф...

Още Новини

Текущи Проекти

2010-2011 dEUcert - Разпространение на Европейската Сертификационна Система ECQA

ECQA: е асоциация с нестопанска цел, обединяваща институции и множество специалисти от европа и цяла свят; Осигурява унифицирана общопри...

Още Проекти