Обучение и Консултации

Обучение и консултации по иновативни проекти свързани с трансфера на знания и технологии към малък и среден бизнес, държавната и местна администрация.

 

Чрез консултации, обучение и партньорство ЦИТТ - Глобал помага на фирмите да:

  • Дефинират своите нужди и параметри на търсените технологии.
  • Открият подходящи програми и подготвят предложения за проекти.
  • Намерят надеждни партньори от Германия и други европейски държави.
  • Реализират своите проекти и осъществят успешен трансфер на технологии и Ноу-Хау.

 

ЦИТТ - Глобал предоставя обучение и консултации в следните области:

  • Управление на процеса на въвеждане на нови технологии и иновации
  • Осъществяване на трансфер на технологии и знания
  • Изготвяне на механизъм за реализация на иновативни проекти
  • Намиране на подходящи партньори

 

Новини и Събития

Март 2010

29-30.03.2010 в Кремс, Австрия стартира проект dEUcert - разпространение на Европейската Сертификационна Система ECQA, в който ЦИТТ-Глобал е българският партньор

На срещата в Кремс , Австрия, проф. Райнер от Университета в Кремс, който е координатор на проекта, представи стратегиите и организацията на ECQA. Д-р Меснарцот ф...

Още Новини

Текущи Проекти

2010-2011 dEUcert - Разпространение на Европейската Сертификационна Система ECQA

ECQA: е асоциация с нестопанска цел, обединяваща институции и множество специалисти от европа и цяла свят; Осигурява унифицирана общопри...

Още Проекти