Контакти

ЦИТТ - Глобал

Адрес:  София 1000 ул. Триадица 5Б
Телефони:  02.980 72 34
Факс: 02.980 72 34
E-mail: office@citt-global.net

 

Индивидуални Контакти :

д-р инж. Мария Стефанова-Павлова – Управител
E-mail: stefanova-pavlova@citt-global.net

Новини и Събития

Март 2010

29-30.03.2010 в Кремс, Австрия стартира проект dEUcert - разпространение на Европейската Сертификационна Система ECQA, в който ЦИТТ-Глобал е българският партньор

На срещата в Кремс , Австрия, проф. Райнер от Университета в Кремс, който е координатор на проекта, представи стратегиите и организацията на ECQA. Д-р Меснарцот ф...

Още Новини

Текущи Проекти

2010-2011 dEUcert - Разпространение на Европейската Сертификационна Система ECQA

ECQA: е асоциация с нестопанска цел, обединяваща институции и множество специалисти от европа и цяла свят; Осигурява унифицирана общопри...

Още Проекти