За Нас

ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР - ГЛОБАЛ
е българска фирма създадена през 2004 г.

Фирмата се занимава с обучение, консултации и реализация на иновативни проекти, свързани с трансфера на знания и технологии към малките и средни предприятия и държавната и местна администрация в областите:

- Информационни технологии
- Екология
- Нови строителни материали
- Нови енергийни източници и др.

ЦИТТ – ГЛОБАЛ обединява екип от утвърдени професоналисти с богат опит в горе-изброените области и множество участия в реализацията на международни програми и управлението на международни проекти.

ЦИТТ - ГЛОБАЛ сътрудничи с редица държавни институции и неправителствени организации в България за постигането на своите цели:

- Министерство на икономиката
- Министерство на транспорта и съобщенията
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството
- Министерство на науката и образованието
- Министерство на околната среда и водите
- Българска Стопанска Камара
- Българска Търговско-Промишлена Палата
- Агенция за малки и средни предприятия
- Агенция за енергийна ефективност
- Германо-Българска индустриално-търговска камара

Новини и Събития

Март 2010

29-30.03.2010 в Кремс, Австрия стартира проект dEUcert - разпространение на Европейската Сертификационна Система ECQA, в който ЦИТТ-Глобал е българският партньор

На срещата в Кремс , Австрия, проф. Райнер от Университета в Кремс, който е координатор на проекта, представи стратегиите и организацията на ECQA. Д-р Меснарцот ф...

Още Новини

Текущи Проекти

2010-2011 dEUcert - Разпространение на Европейската Сертификационна Система ECQA

ECQA: е асоциация с нестопанска цел, обединяваща институции и множество специалисти от европа и цяла свят; Осигурява унифицирана общопри...

Още Проекти